مختصری بر تاریخچه GIS

در طول 5 دهه اخیر GIS از یک مفهوم (concept) به یک دانش (science) تغییر شکل یافت. این تکامل پدیده ای GIS از یک ابزار ابتدایی به یک پلتفرم مدرن و قدرتمند برای درک و برنامه ریزی جهان ما، چندین نقطه عطف کلیدی داشته است.

برای مطالعه ادامه مطلب گزینه بیشتر بخوانید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
Read More