دانلود جدیدترین ویرایش کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش ششم) به همراه راهنمای حل مسائل ویرایش چهارم Structural Analysis Aslam Kassimali

آخرین ویرایش از کتاب تحلیل سازه های Aslam Kassimali

یکی از مراجع جامع برای فراگیری و درک بیشتر مفاهیم تحلیل سازه ها 

به همراه راهنمای حل مسائل ویرایش چهارم کتاب

(بیشتر…)
Read More